loading

NOVO – SMANJENE ZATEZNE KAMATE


Poštovani,

Od 14.7.2018. godine MKF Pro Fin obračunava nižu zateznu kamatu.

Prema novom Zakonu o zateznoj kamati, godišnja stopa je sa dosadašnjih 18% snižena na 10,95%.

Comments are disabled.